niedziela, 19 maja 2024

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁEBIE

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Wypożyczalnia jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się:

- podaje swoje dane osobowe,

- na karcie zapisu potwierdza podpisem znajomość niniejszego regulaminu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych biblioteki oraz w celach statystycznych i naukowych.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
 3. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zm.).
 4. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna, mająca siedzibę w Łebie przy ul. 11 Listopada 5A.
 5. Użytkownik biblioteki ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także obowiązek informowania administratora o zachodzących zmianach.
 6. Przy wejściu do biblioteki okrycie wierzchnie, teczki, plecaki i torby należy złożyć w miejscu do tego przeznaczonym. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 1. W wypożyczalni można wypożyczyć jednorazowo do 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty można dokonać samodzielnie, logując się na swoim koncie bibliotecznym za pośrednictwem Internetu, zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
 2. Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed ustalonym terminem , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Czytelnik może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników za pośrednictwem Internetu lub bibliotekarza. Zamówienie jest ważne przez 5 dni od dnia zwrotu.
 4. Do czytelnika, który przetrzymuje książki biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnik pokrywa koszty pisemnego upomnienia. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów i uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń drogą prawną.

§ 3

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych inne książki, nie mniejszej wartości, które będą przydatne w zbiorach biblioteki.

§ 5

Zasady korzystania z oferty biblioteki

 1. W razie braku w zbiorach biblioteki poszukiwanych materiałów użytkownik ma prawo otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja.
 2. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga

             w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw    

               informacyjnych, także dostępnych w Internecie.

 1. Szczególnie cenne materiały dostępne w bibliotece tylko w jednym egzemplarzu oraz prasa bieżąca udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

§ 7

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora biblioteki.

§ 8

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,

a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki.

 1. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
 2. Traci moc Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie z dnia 02.01.2012 r.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.

Godziny otwarcia

poniedziałek 8 - 19
wtorek 8 - 19
środa 8 - 19
czwartek 8 - 19
piątek 8 - 19
sobota 10.00 - 14.00

Kontakt

siedziba:
ul. 11 Listopada 5a [mapa]
84-360 Łeba
tel. 59 866 17 23
kom. 690 623 193
NIP: 8411338650
Napisz do nas e-mail

 

 

WYSTAWY

7

13

Edukacja regionalna

plakat zajecia edukacyjne

Mapa łebian

lebianie

Przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). więcej

 

Ochrona danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Łebie pełni Pani Anna Cykman.
Kontakt e-mail: anka.cykman@gmail.com

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Program Rozwoju Czytelnictwa Instytut Książki Legimi Academica