Poleskie Sokoły

Poleskie Sokoły

Zespół folklorystyczny pieśni polskiej Poleskie Sokoły w Żytomierzu (Żytomyr, Ukraina) powstał w 1990-1991 r w czasie, gdy Ukraina otrzymała status państwa niepodległego. W tamtym czasie w Ukrainie powstały organizacje narodowościowe, w tym także różne organizacje polskie. Tytuł "Poleskie Sokoły" pochodzi od popularnej pieśni "Hej, sokoły" - jednej z pierwszych, którą zaśpiewał zespół i która stała się jego wizytówką. Poza tym autor tekstu "Hej, sokoły" znany pisarz J.I.Kraszewski przez pewien czas mieszkał w Żytomierzu i był opiekunem miejscowego teatru dramatycznego. Żytomierz o tym pamięta.

Od 2005 r. kierownikiem artystycznym zespołu jest Jan Boczkowski, nagrodzony odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Tytuł ten posiada także kilku innych uczestników zespołu, w tym solista Sergiusz Karaszewicz i kierownik organizacyjny Franciszek Popławski, prezes Zjednoczenia Polaków Żytomierszczyzny.

Poleskie Sokoły - jeden z najbardziej znanych wykonawców pieśni polskiej w Ukrainie, niejednokrotnie uczestniczył w imprezach najwyższej rangi, w tym także dyplomatycznych. Kilka razy występował w Ambasadzie Polskiej w Kijowie na przyjęciach oficjalnych z okazji Dnia Niepodległości Polski oraz Bożego Narodzenia czy innych uroczystości.

W czasie oficjalnej wizyty Prezydenta Polski Lecha Wałęsy Poleskie Sokoły śpiewały na jego spotkaniu z przedstawicielami ukraińskiej Polonii w Winnicy i razem z Państwem Danutą i Lechem Wałęsami śpiewali "Jeszcze Polska nie zginęła" na winnickim lotnisku przy pożegnaniu.

Poleskie Sokoły hymnami Polski i Ukrainy otwierały spotkanie premier Hanny Suchockiej z aktywem gospodarczym Ukrainy w czasie jej wizyty w Kijowie; witali prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Żytomierzu, śpiewali podczas spotkania premiera Jarosława Kaczyńskiego w Ambasadzie Polski w listopadzie 2006 r.

W Ukrainie zespół brał udział w festiwalach kultury polskiej, a także festiwalach mniejszości narodowych Ukrainy w wielu miejscowościach: od Lwowa na zachodzie do Doniecka na wschodzie. Przede wszystkim, to coroczne festyny kultury polskiej w Żytomierzu "Tęcza Polesia". Członkowie zespołu są dumni z tego, że przedstawiali polską ludność Ukrainy na świątecznym koncercie dla uczestników oficjalnego posiedzenia z okazji I Rocznicy Konstytucji Ukrainy w Operze Narodowej (Kijów, 27 czerwca 1997r.) z udziałem Prezydenta Ukrainy. W grudniu 2009 r. spotkali się z Prezydentem Juszczenko w czasie jego wizyty do żytomierza i spotkania z przedstawicielami miejscowej Polonii.

W Polsce Poleskie Sokoły niejednokrotnie uczestniczyli w Światowych Festiwalach Chórów Polonijnych w Koszalinie, a także w festiwalach w Mrągowie, Siemiatyczach, Lublinie, Chełmie, Przemyślu. Śpiewały także, zwłaszcza w kościołach, w Warszawie, Łodzi, Bielsko-Białej, Łomży, Częstochowie.

W repertuarze zespołu jest dużo pieśni ludowych i patriotycznych, jest oddzielny program religijny, a dla okresu Bożego Narodzenia - kolędy polskie i ukraińskie.

Uczestnikami zespołu są ludzie różnych zawodów i wieku. Większość członków zespołu śpiewa także w chórze katedralnym kościoła św. Zofii w żytomierzu.

Informację o Poleskich Sokołach przysłał Wasilij Listwan