Spotkanie z historykami

Spotkanie z historykami

10 marca 1945 r. Łebę zajęły bez walk wojska radzieckie (sowieckie) i od tego czasu rozpoczął się nowy rozdział w historii miasta. Początek tego rozdziału był bardzo trudny i bardzo dziwny zarazem. Jeden z pierwszych polskich osadników, nieżyjący już Tomasz Stachowiak, tak spuentował tamten czas: "naród pruski, rząd ruski". Najwyższym organem władzy był wówczas sowiecki komendant wojenny, który zarządzał miastem i portem przy pomocy podległej mu niemieckiej administracji. Pierwsi polscy osadnicy pojawili się w kwietniu, a większa ich grupa na czele z Feliksem Kałużyńskim, mianowanym przez Pełnomocnika Rządu RP polskim burmistrzem Łeby, przybyła 14 maja, jednak wskutek współpracy komendanta sowieckiego z Niemcami polski burmistrz mógł rozpocząć swoje urzędowanie dopiero 22 maja. Symboliczną wręcz wymowę dla tamtego czasu ma funkcjonowanie wówczas przy ulicy głównej miasteczka trzech piekarni: niemieckiej, rosyjskiej i polskiej. W zbiorach biblioteki miejskiej znajduje się ciekawa fotografia z tamtego czasu: w reprezentacyjnej "willi na wydmie" (Neptunie) ucztują razem sowiecka komendantura miasta i znaczni niemieccy łebianie.

Zawiłości tamtego czasu i kształtowanie się polskiej władzy w Łebie będą tematem spotkania z historykami dr Joanną Schodzińską i dr. Bogdanem Libichem w 65 rocznicę kolejnego w historii Łeby roku zerowego dla miasta. Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej w Łebie w środę 10 marca na godz. 17.

info Maria Konkol