Tylko wraki płyną z prądem, żaglowce - tam, gdzie ich cel.

Spotkanie z Kapitanem Andrzejem Urbańczykiem
na Darze Pomorza 17.maja.
www.andrzejurbanczyk.com