Maria Szabłowska

Maria Szabłowska na Odpuście w Zaczarowanym Mieście 15 sierpnia i w Polskim Radiu.