Łebskie Książki

Ostatnio wpisaliśmy na listę Łebskich Książek katalog berlińskiej wystawy "OBOK. Polska Niemcy 1000 lat historii w sztuce" pod red. nauk. Małgorzaty Omilanowskiej