Tragedie rybackiego morza

Tragedie rybackiego morza

11 sierpnia o godz.18 zapraszamy do biblioteka na spotkanie z Ryszardem Leszczyńskim, autorem książki "Tragedie rybackiego morza" oraz red. Henrykiem Spigarskim z Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gopodarki Morskiej.

Tragedie rybackiego morza