Łebskie rocznice 2015

Amerykańscy osadnicy na Dzikim Zachodzie najpierw wybierali szeryfa, następnie budowali kościół oraz szkołę i zakładali gazetę. Podobny był proces formowania się polskiej organizacji miejskiej w Łebie w roku 1945, choć kolejność, kształt oraz tryb powstawania poszczególnych organów był inny.

Pierwszy polski burmistrz Łeby - Feliks Kałużyński - mianowany został przez Pełnomocnika Rządu RP w Lęborku 14.05.1945 r., a urzędowanie w mieście rozpoczął 22.05.1945 r., równolegle z wciąż urzędującym burmistrzem niemieckim Wilhelmem Wegnerem i komendantem wojsk radzieckich stacjonujących w Łebie st. lejt. Parszkowem, który sprawował rzeczywistą władzę w mieście.

 Posterunek Milicji Obywatelskiej został uruchomiony 18 maja, komendantem został Jan Majchrzak, mianowany na stanowisko przez Komendanta Powiatowego MO w Lęborku.

Szkołę Powszechną otwarto 20 maja, jej kierownikiem został Stefan Żak, mianowany przez Inspektora Szkolnego w Lęborku.

Na stanowisko Sekretarza Zarządu Miejskiego w Łebie powołany został 1sierpnia przez Pełnomocnika Rządu RP w Lęborku Marian Bączkiewicz. Jednym z jego obowiązków było prowadzenie Kroniki Zarządu Miasta, na podstawie której niniejsze informacje podaję.

Pierwsza polska parafia katolicka w Łebie datuje się od 1 września, od chwili objęcia duszpasterstwa przez pierwszego proboszcza o. Mieczysława Cieślika, Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej. O. Cieślik wysłany został na powojenny "dziki zachód" przez władze zakonne polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów, a zatwierdzony na urzędzie proboszcza przez Administratora Apostolskiego Diecezji Gorzowskiej, do której wówczas Łeba należała.

W związku z 70-leciem tych ważnych historycznych początków polskiej organizacji Łeby, biblioteka miejska zaplanowała cykl rocznicowych wydarzeń. Pierwszym z nich będzie wykład historyka dr. Bogdana Libicha "70 lat pierwszej polskiej parafii katolickiej w Łebie", zaplanowany przewrotnie na 10 marca, dzień nazywany w czasach PRL "dniem wyzwolenia Łeby". W poprzednich latach omawialiśmy w tym dniu w bibliotece wydarzenia związane z wkroczeniem Armii Czerwonej do Łeby. A tym razem opowiemy poprzez wykład doktora Libicha o wejściu do Łeby innych żołnierzy - Misjonarzy Oblatów. Do tej szczególnej interpretacji wydarzeń zainspirowała nas poetyka kronikarza parafialnego, który początek polskiej parafii w Łebie ujął tak: "Nadszedł rok 1945. Przyszła chwila, w której za żołnierzem polskim, z bronią w ręku ścigającym wroga, wkroczył do Łeby inny żołnierz - kapłan katolicki".

Zapraszamy do biblioteki miejskiej 10 marca na godz. 17.

Maria Konkol www.bibliotekaleba.pl